2002. december 29. | A Tízparancsolat (12.rész) NE lopj! - 3. rész

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Tízparancsolat második kőtábláján az emberek egymással való kapcsolatára vonatkozó normák vannak megfogalmazva. Itt található a „Ne lopj!” parancsolat is, amely szoros összefüggésben van az embertársaink szeretetére felszólító paranccsal. Az ember anyagi javaiban az ereje, ideje, tehetsége tárgyiasul és Isten, azáltal, hogy megtiltotta a jogtalan vagyonszerzést az emberi méltóságot akarta védelmezni. Aki viszont lop a másik ember életét, sorsát rabolja meg, amely által mélyen megsérti a szeretet törvényét. És bár a sátán átvette az anyagi javak fölötti uralmat, Isten a megváltás által lehetővé tette, hogy ezeket hit által visszaszerezzük.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 20,15.
  • Mózes V. könyve 15,7-8. 10-11.
  • Sámuel I. könyve 8,11. 13-17.
  • Ezékiel könyve 22,25-29.
  • II. Korintus levél 8,9.
  • II. Korintus levél 9,8.
  • III. János levél 1,2.