Hit Gyülekezete | HISZ, karitatív munka

A Hit Gyülekezete segélyszervezetéről szóló hirdetésben a Zsoltárok könyvére hivatkozva mottóként említik, hogy „Boldog, aki a nyomorultra gondol”. Ez sajnos túlzó cinizmussal úgy értelmezhető, hogy a legszebb öröm a káröröm. Ha a szórendet megváltoztatnák, úgy hangzana, hogy „Boldog, aki gondol a nyomorultra, és segít rajta”, és így értelmet nyerne a mondat.

Az eredetiben nem így szerepel, hanem gondviselésszerű cselekedetre utal a Biblia, ami többet jelent, mint gondolkodást. Mivel a fordítások nem tökéletesek – nemcsak ennél az igénél, hanem más igehelyekkel kapcsolatosan is lehet ilyen felvetéseket megfogalmazni – ezért nagyon fontos, hogy a Biblia szellemét is megragadja az ember. Ez az idézet Károli Gáspár fordításából származik, tehát egy elfogadott formája az eredeti szövegnek, de valóban nem teljesen korrekt és pontos tartalmilag. Ugyanakkor minket köt a hivatalos szöveg a Bibliában található idézetekkel kapcsolatosan, különösen írott formában. Ha mindenki átfogalmazná, ahogyan ő gondolja, akkor káosz lenne a Biblia értelmezésében, ezért hangsúlyozzuk, hogy a Biblia szellemiségét érezni kell. Például amikor ezt olvasod, tudd, hogy a Biblia arra ösztönöz, hogy azon gondolkodjál, ami tisztességes, ami dicséretre méltó, nem pedig az emberi nyomorúságokon. Az eredeti szöveg egy olyan gondviselésről, szolidaritásról beszél, ami tettekben, cselekedetekben nyilvánul meg. Az embernek pszichésen nem kell azonosulnia egy másik ember pszichéjével, aki Isten igéjét figyelmen kívül hagyja az értékrendjében, vagy gondolkodásmódjában, hanem fontos, hogy támogatást, segítséget adjunk ezeknek az embereknek, mi, akik Istent szeretjük és szolgálni akarjuk. A részvét elsősorban érzelmi együttérzés, ami mindig aktivitásra serkenti Isten szolgáit, együttérzés nélkül pedig nincs segítség. Például amikor Jézus meglátta a betegeket, azt olvassuk, hogy megkönyörült rajtuk, vagyis nála ez nem csupán egy érzelmi együttérzés volt, hanem a belsejében elindult egy változás, felindult a szíve, a lelke, és ez tettekben, segítségben, csodákban és jelekben nyilvánult meg. Ez az ige és a hirdetés is ezt akarja jelképezni, hogy a keresztényeknek támogatást, segítséget kell nyújtani, az adományokat pedig ilyen módon kell fölhasználni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.07.03