Életmód | Keresztény életmód

Hogyan tudja egy fiatal kiépíteni a saját személyiségét?

Ez egy egész földi életet átfogó feladat, senki nem mondhatja, hogy a személyisége kész. Abban a pillanatban lesz kész, amikor az ember elköltözik a földi életből. Akkor válik nyilvánvalóvá, hogy megvalósította-e önmagát, vagy az egész egy kudarcba fulladt kísérlet volt. Ehhez Isten segítségére és támogatására van szükség. A bibliai világnézettel rendelkező ember abból indul ki, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát a személyisége is az Ő munkájának eredménye. Meg kell bízni Istenben. Ha Ő határozta meg a szemünk színét, ne gondoljuk azt, hogy a személyiségünket nem tudja úgy kiformálni, hogy időtálló értéket hordozzon. Emiatt a gyanakvás miatt az emberek csak utánzatokká válnak, az eredetiséget csak a Teremtőben lehet megtalálni. Születésünkkor hiánylények vagyunk, és ennek a hiánynak a betöltése dönti el, hogy az Isten által eltervezett személy lesz-e belőlünk, vagy utánzatként tűnünk el hiábavaló módon a földi életből. Rá vagyunk utalva az Istennel való közösségre, ami azt jelenti, hogy együtt élünk Vele, Ő adja az életét, a tulajdonságait, vagyis megvalósítja az emberrel kapcsolatban az örökkévalóságban létrehozott tervét. Isten meghatározta a személyiségünket, az elhívásunkat, rendeltetésünket és azokat a jó cselekedeteket, amit a földi életben el kell végeznünk, ezért keresnünk kell Istent. Ha megtaláltuk, akkor együtt kell működnünk Vele, aminek az lesz az eredménye, hogy valóban olyan személyiséggé válunk, amilyennek a Teremtőnk eltervezett. Két alapvető tényt kell beépíteni a gondolkodásmódunkba a személyazonosság kiépítéséhez: Isten teremtményei vagyunk. Meg kell újítani a gondolkodásmódunkat önmagunkról is. Nemcsak Isten talány számunkra, hanem önmagunk is. Minél jobban belemélyülünk az önvizsgálatba, annál inkább felismerjük a hiányosságainkat. Sokszor önmagunk keresése depresszióba, öngyilkosságba, kilátástalanságba, reménytelenségbe fullad. Az élő Istent kell keresni, az istenkeresés nem idegen az ember természetétől. Arra a lényegre van szükségünk, amivel születéskor nem rendelkezünk, ennek megtalálása az élet feladata. Ez a lényeg van meg a Teremtőben, a Megváltóban, az Isten igéjében, és az Istennel való együttlétnek pontosan az a célja, hogy ezt a lényeget belénk helyezze és realizálja.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.06.05