Életmód | Keresztény életmód

Keresztyénnek gondoltam magam, de amióta a Vidám Vasárnapot nézem, rájöttem, hogy még nagyon távol vagyok ettől. Mit kellene tennem, hogy megjavuljak?

Szeretném leszögezni, hogy nem azért beszélünk Isten igéjéről, mert bűntudatot és bűnérzést akarunk közvetíteni a kedves televíziónézőknek. De az a helyzet, hogy ha az ember tradíciókhoz köti magát, akkor előfordul, hogy nem ismeri föl a kereszténnyé válás tényleges lépéseit. A Hit Gyülekezete a tényleges lépésekre teszi a hangsúlyt. Igyekszem a jövőben is a valóságos megtérésre, a vízben való alámerítkezésre, a Szentlélekkel való betöltekezésre és természetesen a bűnöktől való elszakadásra, Jézus Krisztus követésére tenni a hangsúlyt, mert Isten igéjét nem lehet megváltoztatni. Isten igéje Isten szájából származik, Ő nem mond mulandó dolgot. Sok helyen hangsúlyozza a Biblia, hogy Isten igéje megmarad a mennyben is, ha a Föld elpusztul, a látható világ összeomlik és új világ születik, akkor is. Emiatt hangsúlyozza Jézus, hogy Isten beszéde olyan, mint a kőszikla, és a bölcs ember erre a kősziklára építi a házát, az élete stabil gyökeret ver a sziklán, és természetfölötti védelmet is nyer. Valóságosan meg kell térni, nem elég vallásosnak lenni. Vallásos ember sok van a világon, de ma az Isten tökéletes akarata ezen a földön az, hogy tényleges hívők legyenek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az életmódváltozás, a gondolkodásmód-változás, az értékrendváltozás és különösen a szellemi értékek befogadása, de mindenekelőtt Jézus befogadása.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.04.24