Zsidóság, Izrael | Izrael és az egyház

Hogyan beszélhetnek zsidó–kereszténységről, amikor a Talmudban a következők állnak: Jézus a Sátán fia, és a pokolban tartózkodik. Önök állandóan azt az izraeli népet és Izraelt dicsőítik, akik épp azokat a tanokat vallják, amelyek Jézus Krisztus megszégyenítéséről szólnak indirekt módon. A Talmud alapján álló zsidó vallás a keresztény vallás ellentéte. Ez az Amerikából átvett új vallás a kereszténység átalakítására szolgál.

Talmud nem tekinthető a Bibliával egyenértékű könyvnek. Minden nemzetnek van vallásos tradíciója, ami nem mindig felel meg a kinyilatkoztatásnak. A keresztény hitéletben a legfontosabb a zsidó–keresztény kinyilatkoztatás. A Talmudban a 2-6. században összegyűjtött rabbinikus álláspont található meg, melyek gyakran egymásnak ellentmondó állítások. Ezek nem kötelező érvényű vallásos határozatok, ez nem szent könyv; így nem is minden izraelita hisz benne. Tisztában vagyunk vele, hogy van a judaizmuson belül keresztény- és Krisztus-ellenes tradíció. A második világháborúban a nácik gyűjtötték ki a Talmudból a keresztényellenes passzusokat, hogy gyűlöletet szítsanak a keresztényekben a zsidókkal szemben. A neonáci mozgalmaknak, amelyek szintén előszeretettel hivatkoznak ezekre a passzusokra, szintén ez a céljuk. Amikor az emberek válogatnak a különféle szentírásokból, hogy kiszedjenek belőle olyan részeket, amivel saját álláspontjukat támasztják alá azt heresisnek nevezzük. Akár szent könyvekkel, akár tradíciókkal teszik ezt, félrevezetik és becsapják az embereket. A katolicizmusban, a görög-keleti és a protestáns vallásokban is vannak olyan tradíciók, amelyek szemben állnak Isten igéjével. A mai reformmegújulás célja azonban az, hogy az evangéliumot az eredeti tartalmában közvetítse. Nem tudok olyan keresztény közösségről ahol a Talmud szent könyv lenne. Nem értem miért kell Amerikára utalni, ott sincs ilyen közösség. A pünkösdi karizmatikus közösségek nem keverik össze a vallási elemeket és tradíciókat. Soha nem rejtettük véka alá, hogy a názáreti Jézus halálával kapcsolatosan egy nemzetközi összefogás történt, amiben benne voltak a rómaiak, Jeruzsálem főpapjai és nyilván az ő általuk manipulált tömeg. Az Apostolok cselekedeteiből is egyértelmű, hogy a Krisztus-ellenes tradíció a názáreti Jézus Krisztus föltámadása után is benne maradt a judaizmusban. De ez nem teszi okafogyottá azt, hogy mi zsidó–keresztény kinyilatkoztatásról beszéljünk, mert továbbra is Mózes könyvei, a Krónikák, a Királyok könyvei, Sámuel, a Zsoltárok, a Példabeszédek könyve, és a próféták – ahogy ezt Jézus is és az apostolok is helybenhagyták –, Istentől származó kinyilatkoztatásokat, igazságokat tartalmaznak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.16