Életmód | Anyagi élet, munka

Van-e az egész társadalmat érintő gazdasági csodára példa a Bibliában és a történelemben? Ha van, mi kell ahhoz, hogy újra megtörténjen?

Nyilvánvaló hogy a televíziónéző azért tette fel ezt a kérdést, mert szeretne hinni egy magyarországi csodában. Izraellel kapcsolatban van példa gazdasági csodára a Bibliában, de ennek feltételeit egy katonai csoda teremtette meg. Maradjunk abban, hogy imával lehet megalapozni egy ország gazdasági felemelkedését. Azonban kellenek az idealista emberek, akik felismerik a gazdasági események mögötti szellemi okokat. Gyakran ugyanis a természetes dolgok a szellemi világban történt események materiális szinten való megnyilvánulásai. Éppen ezért egy gazdasági felemelkedést meg lehet alapozni imával. Magyarországon egy kereszténynek világosan kell látnia, hogy az erkölcsi és szellemi problémák milyen összefüggésben állnak a gazdasági nehézségekkel. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy az ország már a gazdasági válság előtt milyen erkölcsi állapotban volt – gondoljunk csak a rendszerváltás utáni emberkereskedelem és prostitúció mértékére – akkor szinte az is csoda, hogy ilyen szinten élünk most Magyarországon. Bibliai világkép szerint az erkölcsi válság szükségszerűen gazdasági válságba torkollik. Ahogy a próféták is arról beszélnek az erkölcsi bűnök miatt „a kenyér botját” eltöri az Isten, ami azt jelenti, nehézzé válik a megélhetés. Ezeket az összefüggéseket idealista embereknek kellene képviselniük, akiket közel ötven éven keresztül kizártak a közéletből, közgondolkodásból. A keresztény világkép szerint a problémák gyökere az emberek lelki, szellemi állapotában, viselkedésében található. Ez tükröződik a gazdasági viszonyokban. Tehát ezeket figyelembe véve nem várható, hogy a közeljövőben Magyarországnak a nehézségei meg fognak oldódni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.03.01