Életmód | Keresztény életmód

Imát szeretnék kérni Önöktől. Két hete derült ki, hogy méhdaganatom van. Nagyon félek, nem ismerem még Jézust, csak megkereszteltek. Az Önök hite nagy. Kérem, segítsenek!

Nagyon fontos, hogy amikor az ember Istentől áldást kér, akkor személyes hitért is imádkozzon. Természetesen mások hitébe is kapaszkodhat az ember abban az esetben, amikor érzi, hogy kicsi a hite, és ez is jobb, mintha a hitetlenséget választaná. De az áldások vételéhez, a szabadulás elnyeréséhez fontos, hogy az embernek személyes hite legyen Istenben, és a Megváltóban, a Názáreti Jézus Krisztusban. A hit is kegyelemből van. Ha az ember keresi a hitet Istenben, és kéri ehhez a segítségét, akkor előbb-utóbb Isten megérinti az ember szellemét, és létrejön a bibliai hit. E nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De azért az evangéliumi csodák alapján egyértelmű, hogy nagyon gyakran az Úr irgalomból cselekszik. Például a gutaütött esetében, aki nyilván olyan állapotban volt, hogy képtelen volt személyes hitet gyakorolni, de a négy barátja hitének köszönhetően Isten ereje megérintette őt. Vagy a százados szolgája esetében is hasonlóképpen történt a csoda. Tehát ezért is hasznos az igazaknak – különösen a hozzátartozóknak, a családtagoknak, a barátoknak - a buzgóságos könyörgése, mert sokan kapnak Istentől segítséget ilyen csatornákon keresztül.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.01.13