Németh Sándor 1950. november 21-én született Gelsén, mely időben Magyarország még a szovjet megszállás alatt állt. Gyakorló római katolikus családban nőtt fel. 1969-ben Nagykanizsán érettségizett.

1969 novemberében letartóztatták a jugoszláv-osztrák határon illegális határátlépés kísérlete miatt, majd hat napot töltött a maribori börtönben. Életében először ott fordult személyesen Istenhez. Ígéretet tett, hogy ha megszabadul a büntetőeljárástól, akkor egész életében az igazságot fogja szolgálni. Néhány nappal az ima után szabadon engedték a börtönből. A jugoszláv szervek pedig ígéretüknek megfelelően nem tájékoztatták a magyar hatóságokat.

Ezután szert tett egy Bibliára, majd pedig rendszeres olvasójává vált. Budapesten élt, 1971 februárjáig a Magyar Televízióban, majd a Természettudományi Múzeum Könyvtárában dolgozott. 1971 és 1973 februárja között töltötte sorkatonai szolgálatát. 1973-tól 1977-ig a Római Katolikus Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt.

A keresztény karizmatikus mozgalom tanulmányozása során ráébredt, hogy valóságos megtérésre van szüksége. 1976 áprilisában személyesen találkozott Istennel egy ökumenikus jellegű, főleg református hívőkből álló házi közösségben.

Röviddel a Szentlélekkel való megkeresztelkedése után bekapcsolódott imacsoportok és házi gyülekezetek tevékenységébe és szervezésébe, melyek főleg magánházakban és parókiákon tevékenykedtek. Egyik elindítója lett a magyar karizmatikus katolikus mozgalomnak. Bizonyságtevése nyomán számos katolikus teológushallgató, értelmiségi került személyes közösségbe Istennel, többek között későbbi felesége és legszorosabb munkatársa, Judit is, aki az angol-orosz szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, és aktív, gyakorló római katolikus volt. 1977 áprilisában házasságot kötöttek.

A következő évben hatósági eljárás indult várandós felesége ellen illegális keresztény irodalom terjesztése és az ifjúság befolyásolása miatt, aki ezzel egyidejűleg úgy döntött, hogy otthagyja gimnáziumi tanári állását. Ezután megélhetésüket háztakarításból, alkalmi munkákból voltak kénytelenek biztosítani. Judit ez időben tolmácsként is szolgált különböző evangéliumi, szabadkeresztény, karizmatikus közösségekben, sőt mint képzett zenészt zenei szolgálatra is felkérték időnként.

1978 júniusában korábbi vallási tradícióikat, hovatartozásukat feladva teljes evangéliumi keresztények lettek, miután felnőtt-vízkeresztségben részesültek. Ezután konfliktusokkal teli időszak következett az életükben: katolikus környezetük és családjuk, barátaik értetlenül fogadták nézeteiket, és negatív kritikával, elutasítóan viszonyultak ahhoz a hitgyakorlathoz, életvezetéshez, amely megvalósítására törekedtek. Ilyen módon addigi társadalmi, baráti kapcsolataik teljesen megszakadtak, mert úgymond „szektások” lettek.

1978-ban kapcsolatba kerültek Derek Prince-szel, a nemzetközileg ismert és befolyásos bibliatanítóval, akivel egészen haláláig, 2003-ig szoros tanítványi viszonyban álltak. Illegális csatornákon keresztül rendszeresen keresztény teológiai irodalmat és tanulmányokat kaptak a Derek Prince Ministriestől (amely kezdetben Church Growth Ministries néven működött) és más amerikai evangéliumi intézményektől, amelyeket Judit magyarra fordított.

Egy évvel később, 1979-ben Budaörsön bibliai hiten álló evangéliumi csoport alakult, amely egy magánházban karizmatikus istentiszteleteket kezdett el tartani. A Hit Gyülekezete nevet választó csoporthoz egyre többen csatlakoztak, és időközben számos nemzetközi hírű, főleg amerikai bibliatanító és prédikátor megfordult náluk.

A Németh házaspárt 1980 novemberében a Fort Lauderdale-i (Florida) Good News Churchben szentelték fel pásztornak, és erősítették meg szolgálatukat. Németh Sándor az igehirdetésben, tanításban, pásztorlásban és gyülekezet vezetésben tevékenykedett, felesége a pásztorlási munkák végzése mellett a zenei szolgálat megalapítója és vezetője lett a gyülekezetben.

A hetvenes-nyolcvanas években három lányuk és egy fiuk született. A Németh házaspár által vezetett közösség folyamatosan növekedett, s az ország több városában házicsoportokat és gyülekezeteket hozott létre.

1980-tól a 1989-ig, rendszerváltásig a közösség földalatti (underground) egyházként tevékenykedett. Emiatt a kommunista rezsim részéről számos atrocitás (titkosszolgálati megfigyelés, zaklatás, házkutatás, előállítás stb.) érte őket. Németh Sándor célszeméllyé vált: 1980-tól a rendszerváltásig nem utazhatott nyugati országokba. Külföldre utazását a hatóságok közérdeket sértőnek minősítették, és erre hivatkozva rendszeresen megtagadták kiutazási kérelmeit. Ezekben az években sok ellenzéki gondolkodású, a társadalomból kitaszított vagy perifériára szorult fiatal – köztük művészek és értelmiségiek – csatlakozott hozzájuk.

A nyolcvanas évek elejétől Németh Sándor a földalatti demokratikus ellenzékkel is együttműködött. 1989 májusában a magyar állam elismerte egyházként a Hit Gyülekezetét. Majd Németh Sándor megalapította a gyülekezet teológiai és hitéleti folyóiratát, az Új Exodust, amely az első karizmatikus teológiai folyóirat volt Magyarországon. 1990-ben Németh Sándor és Judit teológusi diplomát kapott a Kelet-Közép-Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézettől, amely az 1990 előtti években illegalitásban tevékenykedett.

1989-ben a Németh házaspár Szöulban találkozott Paul Yonggi Cho pásztorral, és részt vett gyülekezetnövekedési konferenciájukon, ahol Németh Sándor több alkalommal is beszédet mondott.

A kilencvenes években Németh Sándor aktív közéleti tevékenységet folytatott a lelkészi munka mellett. Elsősorban emberi jogi ügyekben nyilvánított véleményt, és ezért, valamint egyházi tevékenysége miatt többször került sajtótámadások és rágalomhadjáratok célkeresztjébe. 1992-ben több vezető értelmiségi mellett egyik fő szervezője volt a Demokratikus Charta százezer embert megmozdító antiszemitizmus-ellenes demonstrációjának és más emberi jogi szervezetekkel közösen tartott további akcióknak.

1993-94-ben vidéken (a budapesti szolgálatok mellett), sőt az országhatárokon túl is regionális konferenciákat tartott. Ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a gyülekezet létszáma erőteljesen megnőtt. Ekkorra az 1979-ben mindössze 5 fővel elindult közösségnek már több mint 10 ezer tagja lett.

Pásztori, tanítói és egyházépítői munkájával párhuzamosan, az elesettek és a rászorultak iránti szolidaritástól vezérelve Németh Sándor megalapította 1994-ben gyülekezete karitatív szervezetét, a Hites Adakozók Hálózatát (HAH), mely hazánkban és a határokon túl több mint 30 irodát működtet.

Ugyanabban az évben a magyarországi vidéki zsidóság haláltáborokba deportálásának 50. évfordulóján Németh Sándor kezdeményezte, hogy a gyülekezetek tagjai országszerte kezdjék el rendbe hozni az ;elhanyagolt állapotban lévő zsidó temetőket. Emellett elindított vidéken és Budapesten egy tizenhat tudományos és művészeti holokauszt-emlékkonferenciából álló sorozatot is.

1995 júliusában a magyar miniszterelnök főiskolai tanárnak nevezte ki Németh Sándort és Juditot. Nem sokkal azután néhány munkatársukkal együtt megalapították a Szent Pál Akadémiát, amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság kiváló minősítéssel akkreditált 1999-ben, majd 2008-ban is.

1995 februárjától 1998 júniusáig a vezető lelkész kéthavonta többnapos, telt házas karizmatikus összejöveteleket tartott a 12 ezer fős Budapest Sportcsarnokban. A konferenciákra öt kontinensről, ; mintegy 60 különböző országból érkeztek vendégek, hat nyelven folyt tolmácsolás.

Németh Sándor kezdeményezésére 1996 januárjában Nem feledkezünk el rólad (We Forget You Not) címmel Jeruzsálemben négynapos nemzetközi konferenciát és zarándoklatot szerveztek mintegy 5000 német és magyar keresztény részvételével. A Hit Gyülekezete 1992-től kezdődően rendszeresen indít bibliai tanulmányutakat Izraelbe. ;

1997 májusában Németh Sándor kezdeményezésére megalakult Budapesten a Bornemisza Péter Gimnázium és Általános Iskola. 1997 decemberében a vezető lelkész megalapította a társadalmi és külpolitikai folyamatokat elemzőHetek című közéleti hetilapot, amelynek azóta is főszerkesztője, s amely az ország egyik közismert és meghatározó hetilapjává vált.

1998 októberében került sor a Hit Gyülekezete új, országos központjának, a Hit Csarnoknak a felavatására. Az elkövetkező években a gyülekezet az egyházzal szemben zajló hecckampány közepette is 19 városban létesített új ingatlant, többek között gyülekezeti házakat és csarnokokat épített.

2001-ben megjelent Németh Sándornak A hit botránya című könyve, amely felkerült országos könyveladási sikerlistára. Több újságcikket és tanulmányt publikált, mellyel párhuzamosan további könyvei jelentek meg (Tízparancsolat, Hálaadás, Újjászületés, Reménység).

2001. december 9-től hetente jelentkezik a Magyar ATV műsorán Vidám Vasárnap címmel a gyülekezet interaktív, élő istentisztelet-közvetítése. Németh Sándor a műsor házigazdája és igehirdetője. A Vidám Vasárnap a magyarországi vallási műsorok közül a legismertebb, legnézettebb program.

2009 októberében a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Németh Sándort a Magyarországi Zsidóságért díjjal tüntette ki. Év végén pedig átvehette a Knesszet Keresztény Szövetségesek Koalíciója és a Zsidó Világkongresszus által alapított kitüntetést, melyet minden évben egy nemzetközi befolyású keresztény vezetőnek adnak át.

Németh Sándor a mára országszerte 70 ezer fős tagsággal és több százezres támogatói körrel rendelkező Hit Gyülekezete alapító lelkészeként végzett több mint három évtizedes sikeres tevékenysége mellett kiterjedt nemzetközi szolgálattal rendelkezik, többek között Csehországban, Szlovákiában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Romániában, Ukrajnában, Kirgizisztánban és Kambodzsában.

;